Usługi

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). 

Funkcjonowanie POZ (za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ) oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru dokonujesz poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przez Ciebie przychodni.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

W naszej Przychodni ramach NFZ dostępna jest Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna z zakresu Diabetologii oraz Dermatologii.

Zapisy są prowadzone w rejestracji Przychodni.

USG

Wykonujemy USG tkanek miękkich w ramach NFZ dla pacjentów Przychodni ALMED oraz komercyjnie.

Punkt pobrań

Pobrania badań od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-9:00  
 

Jak się przygotować do badania

Próbówki na mocz do odbioru w rejestracji
CENNIK